COPY.CULT & The ORIGINAL SIgN:


 
In coproductie met/ En coproduction avec/ In coproduction with:

Brussel 2000/ Bruxelles 2000/ Brussels 2000
   
 


Met de steun van/ Avec l'appui de/ With the support of:

Vlaamse Gemeenschap,

 
   
 
Constant vzw wordt gesteund door/ est subsidié par/ is subsidised by:

Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
   
 


Museum and Public Domain


 

naar aanleiding van de presentatie van de site
ENCYCLOPEDIE NIEUWE MEDIA/
à l’occasion de la présentation des mises à jour du site
ENCYCLOPEDIE NOUVEAUX MEDIAS/
on the occasion of the update of the site

NEW MEDIA ENCYCLOPEDIA /
naar aanläblich der präsentation des sites
ENZYCLOPÄDIE NEUE MEDIEN.


Een initiatief van / Une initiative du / An initiative by / Eine initiatieve des

Centre G. Pompidou - Paris,

In samenwerking met:/En collaboration avec:/In collaboration with: /Mit der partnerschaft von:
Museun Ludwig - Köln
Centre pour l’Image Contemporaine Saint-Gervais, Genève
,.

   
   
   
  Met de steun van:/Avec le soutien de:/With the aid of:/Mit der unterstützung der:
Europese Commissie, DG X
La Commission Européenne, Direction Générale X
European Commission, DG X
Europaïsche Kommission, DG X
 
   
  Network facilities  
  Belnet