Inleiding  
Bij velen roept een gesprek over auteursrechten sterke karikaturale beelden op. Die van rechthebbenden en hackers in een spel van kat en muis. De betreurenswaardige berichtgeving over de Napsterzaak is daar een sprekend voorbeeld van. Dit programma, dat door sommigen als toonbeeld van vrijheid van verspreiding wordt aangevoerd en door anderen als vulgair krakerstool aan de kaak wordt gesteld, is uitgegroeid tot stereotype. De vragen die hierbij rijzen lijken beperkt tot een eenvoudig afwegen van belangen tussen de belangrijkste producenten en de nieuwe verspreiders. Verenigingen van Majors of portalen voor uitwisseling van bestanden: wie zal het halen?
Het denkwerk over auteursrechten kan evenwel niet beperkt blijven tot zulke simplistische beschouwingen. Verscheidene groepen, bewegingen, netwerken, met daarbij kunstenaars, programmeurs, beheerders, doctors in de rechten of producenten hebben ingezien dat de auteursrechten dringend aan hervorming toe zijn en daarbij moet uitgegaan worden van de drie essentiÎle polen: de auteur, de producent/verspreider en het publieke domein. Er verschijnen nieuwe licenties, GPL, Licence Art Libre, men schrijft manifesten, er ontstaan nieuwe logo's: "no copyright", "copyleft"... Met bij al die initiatieven een regelmatig terugkerende term: het herstellen van een evenwicht. Waarbij het gaat over de wil om het publieke domein in eer te herstellen in een steeds verder geprivatiseerde wereld waarin elke uitwisseling stilaan wordt beschouwd als een transactie. Die wil leidt naar een strijd op het juridische terrein om "uitzonderingen" in te schrijven die het citaat en de back-up als fundamentele principes van het auteursrecht zouden mogelijk toelaten. In dezelfde geest stellen programmeurs of kunstenaars licenties op die het gebrek aan bescherming voor werken met open deelname ondervangen. De gemene deler bij die initiatieven is telkens een naar billijke verdeling en ruimer acces tot cultuur en informatie georiënteerde ethische beschouwing.
Welke weerslag zullen die licenties hebben? Wat is de toekomst van dit evenwichtsherstel? En vooral, is een evenwichtsherstel geen te lichte eis tegenover de macht van de ondernemingen, de monopolies die door de producenten en verspreiders werden gevormd? En tot slot: moet de hypothese van de radicale afschaffing van het copyright niet onderzocht worden, wanneer men ziet welke onevenwichtige toestanden het tav. de Derde Wereldlanden meebrengt?
De verenging Constant nodigt U uit om deel te nemen aan een week debatten, discussies en oefeningen over deze alternatieve toepassingen van het auteursrecht. Elke avond wordt een specifiek domein onderzocht zoals de muziek en het geluid, de visuele kunsten, de on-line musea,... De uitgenodigde sprekers zullen getuigen over hun ervaringen en hun expertise en een discussie met het publiek inleiden. Tot slot van elke avond zal het publiek dan kunnen werken aan door de genodigden voorgestelde scenario's. Een follow-upgroep zal de aandacht vestigen op de gelijkenissen en verschillen tussen de bij elke discipline gerezen vragen en op de laatste dag na debat een synthese van de discussies opstellen. De werkweek wordt afgesloten met een act van de historicus Hillel Schwartz en een radio-uitzending. De debatten worden uitgezonden en gearchiveerd op deze website.